ERP sustavi

ERP sustav (Enterprise Resource Planning), ili cjeloviti proizvodno-poslovni informacijski sustav (CPPIS) je povezan skup računalnih programa koji informatiziraja sve funkcije (odjele) poduzeća i povezuju poduzeće u jednu integralnu cjelinu. ERP sustav (CPPIS) nam služi kao podrška za izvršenje, odlučivanje, planiranje, upravljanje i vođenje u poduzećima.

U širem smislu, ERP sustav je spoj komponenti: informatička tehnologija, računalni programi i organizacijska rješenja za informatiziranje poslovanja, praćenje i povezivanje procesa poslovanja te podršku kvalitetnom odlučivanju i upravljanju poduzećem.
Prvenstveno je namijenjen za poduzeća gdje je proizvodnja osnovna djelatnost – ERP sustavi za vođenje proizvodnje. Čini ga cjelina sastavljena od modula koji pokrivaju sve funkcije poduzeća.
Moduli su izmjenjivi i kombiniraju se prema potrebama poduzeća, a najčešći su:
Planiranje, Konstrukcija, Proizvodnja, Dokumentacija, Izvješćivanje, Knjigovodstvo, CRM, Prodaja, Skladište, Nabava, itd. ERP sustav, u pravilu, izrađujemo za svako poduzeće posebno, tj. naše gotove module prilagođavamo stvarnim potrebama poduzeća naručitelja. Na taj način poduzeće dobiva programe koji su u potpunosti prikagođeni njegovim potrebama i ispunjavaju sve njegove zahtjeve, čak i one najspecifičnije, koje često traže ERP sustavi za vođenje proizvodnje.

Iskoristite mogućnost prezentacije naših rješenja kod nas, u Vašem poduzeću, ili prezentaciju u nekom od poduzeća koja ga već koriste duži niz godina. Dovoljno je da nam se obratite putem telefona ili e-maila i dogovorite prezentaciju, bez ikakvih obaveza i bez ikakvih troškova.

Ovakvim skupom integriranih računalnih programa poduzeće dobiva :

 • povezivanje svih dijelova poduzeća u integriranu cjelinu
 • povećanje preglednosti i organiziranosti poduzeća
 • egzaktno praćenje i prezentiranje informacija (u stvarnom vremenu)
 • povećanje količine korisnih informacija nekoliko stotina puta
 • nekoliko stotina pa i tisuća različitih izvještaja o poslovanju
 • osuvremenjivanje poslovnih procesa
 • transparentnost poslovanja svih funkcija poduzeća
 • smanjenje troškova poslovanja – povećanje efikasnosti i profitabilnosti poduzeća
 • unapređenje kvalitete poslovnog sustava

 

 • jednostavnost uporabe (intuitivni zasloni na hrvatskom jeziku)
 • moderni grafički prikazi (Windows platforme)
 • korisničke šifre u sustavu onemogućavaju neovlaštene pristupe
 • svakom korisniku se dodjeljuje određena razina ovlasti kojom je određeno koje dijelove sustava može koristiti i koje podatke može vidjeti/mijenjati.
 • program se može integrirati s drugim često korištenim programima u poslovanju (MS Word, MS Excel, AutoCAD, različiti programi za crtanje, …)
 • programi podržavaju istovremeni rad neograničenog broja korisnika putem mreže
 • automatska pohrana podataka i izrada sigurnosnih kopija
 • svaka promjena u programu se pohranjuje zajedno s datumom promjene i identitetom osobe koja je tu promjenu izvršila
 • programi se mogu mijenjati i nadograđivati bez ograničenja