ERP Modul Planiranje

ERP Modul Planiranje

plan proizvodnje, tehnološka priprema proizvodnje, terminsko planiranje procesa i radnih naloga, radni kalendar, izračun potreba materijala (MPR) i resursa, generiranje zahtjeva i planova,…

Pošalji upit